2
0
1
6
Phật Đản
2
0
1
5
Vu Lan
Lễ Bế Giảng Khoá Tu Học Mùa Hè 2015 - Pháp Lâm - Rockford, Illinois - 07/05/2015
Phật Đản
Lễ Thượng Ngươn
Tân Niên
2
0
1
4
Chiêm bái xá lợi Phật và các Thánh Tăng - 12,13,14 tháng 9 năm 2014
Vu Lan
Phật Đản
Vía Quan Âm
Lễ Thượng Ngươn
Tân Niên
Giao Thừa
2
0
1
3
Lễ Ha Ngươn
Vía Quan Âm
Vu Lan
Phật Đản

Xem hὶnh ảnh cṹ: 01 > 02 > 03